e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [11, 17] U+87BD
Show stroke order chung
 zhōng
♦(Danh) Một loài sâu, một thứ gọi là phụ chung , một thứ gọi là thảo chung .
♦(Danh) § Xem chung tư .


1. [螽斯] chung tư