e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [10, 16] U+8798
Show stroke order nghĩ
 yǐ
♦Nguyên là chữ nghĩ .