e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [8, 14] U+8718
34584.gif
Show stroke order tri
 zhī
♦(Danh) § Xem tri chu .


1. [蜘蛛] tri chu, tri thù