e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [6, 12] U+86ED
Show stroke order điệt
 zhì
♦(Danh) Con đỉa. § Còn gọi là thủy điệt . Thứ lớn gọi là mã điệt , tục gọi là mã hoàng .