e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [6, 12] U+86D0
Show stroke order khúc
 qū
♦(Danh) Khúc khúc nhi tên khác của tất xuất con dế.
♦(Danh) Khúc thiện tên khác của khâu dẫn tức là con giun đất.