e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 142 虫 trùng [5, 11] U+86AF
Show stroke order khưu
 qiū
♦(Danh) § Xem khưu dẫn .


1. [蚯蚓] khưu dẫn