e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [11, 15] U+84F4
Show stroke order thuần
 chún
♦(Danh) Rau nhút. ◇Nguyễn Du : Cố hương thuần lão thượng kham canh (Tống nhân ) Rau nhút già nơi quê cũ vẫn còn nấu canh được.