e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [10, 14] U+84C0
Show stroke order tôn
 sūn
♦(Danh) Một thứ cỏ thơm. § Còn có tên là khê tôn hoặc thạch xương bồ .