e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [8, 12] U+83F8
33784.gif
Show stroke order ư, yên
 yān,  yū,  yù
♦(Hình) Héo, úa.
♦Một âm là yên. (Danh) Cây thuốc lá (Nicotiana glauca).