e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [8, 12] U+83F4
Show stroke order am
 ān,  ǎn
♦§ Cũng như chữ am .