e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [8, 12] U+83D4
Show stroke order bặc
 fú,  bó
♦(Danh) Lô bặc , cũng viết là la bặc hay . Xem la .


1. [蘿菔] la bặc