e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [7, 11] U+837B
Show stroke order địch
 dí
♦(Danh) Một loài cỏ lau (Anaphalis yedoensis).


1. [畫荻] hoạch địch