e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [6, 10] U+8346
Show stroke order kinh
 jīng
♦Cũng như chữ kinh .
♦Giản thể của chữ .