e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [6, 10] U+833A
Show stroke order sung
 chōng
♦(Danh) § Xem sung úy .


1. [茺蔚] sung úy