e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 140 艸 thảo [4, 8] U+82BE
Show stroke order phí, phất
 fèi,  fù,  fú
♦(Hình) Nhỏ bé.
♦Một âm là phất. (Hình) Sum suê, mậu thịnh (cây cỏ).
♦(Danh) Miếng da hay lụa trên quan phục ngày xưa để đệm đầu gối khi quỳ làm lễ. § Thông phất .