e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 133 至 chí [10, 16] U+81FB
Show stroke order trăn
 zhēn
♦(Động) Đến, kịp. ◎Như: lão cảnh nhật trăn cảnh già ngày đến, trăn ư hoàn mĩ đến chỗ hoàn mĩ.