e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 124 羽 vũ [9, 15] U+7FE5
Show stroke order chứ
 zhù
♦(Động) Bay lên. ◇Hàn Dũ : Loan cao phụng chứ (Thạch cổ ca ) Chim loan lượn chim phượng bay.