e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 124 羽 vũ [8, 14] U+7FE1
Show stroke order phỉ
 fěi
♦(Danh) Phỉ thúy : (1) Chim trả, lông nó rất đẹp, dùng làm đồ trang sức ở trên đầu gọi là điểm thúy . (2) Tên một loại ngọc quý, màu xanh biếc. Còn gọi là thúy ngọc .