e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 124 羽 vũ [7, 13] U+7FDB
Show stroke order tiêu, dựu
 xiāo,  shù
♦(Hình) Tiêu tiêu lông chim tan tác. ◇Thi Kinh : Dư vũ tiếu tiếu, Dư vĩ tiêu tiêu , (Bân phong , Si hào ) Lông của ta tơi tả, Đuôi của ta tan tác.
♦(Trạng thanh) Tiêu tiêu tiếng mưa. ◎Như: hải vũ tiêu tiêu trên biển mưa táp táp.
♦(Hình) Tiêu nhiên không ràng buộc, tự do tự tại. ◇Trang Tử : Tiêu nhiên nhi vãng, tiêu nhiên nhi lai nhi dĩ hĩ , (Đại tông sư ) Thong dong tự tại mà đến, thong dong tự tại mà đi, thế thôi.
♦Một âm là dựu. (Hình) Vội vã, vội vàng.