e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 123 羊 dương [6, 12] U+7FA1
32673.gif
Show stroke order tiện, di
 xiàn,  yí,  yán
♦§ Cũng như tiện .
♦Một âm là di. (Danh) Tên huyện Sa Di , nay ở Hồ Bắc .