e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 122 网 võng [12, 17] U+7F7D
Show stroke order kế
 jì
♦(Danh) Len, dạ, hàng dệt bông.