e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 122 网 võng [6, 11] U+7F63
Show stroke order quái, khuể
 guà
♦(Động) Ngại, làm trở ngại. ◇Bát-nhã ba-la mật-đa tâm kinh : Tâm vô quái ngại Tâm không vướng ngại.
♦§ Có khi đọc là khuể.