e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 121 缶 phẫu [0, 6] U+7F36
32566.gif
Show stroke order phữu, phẫu, phũ
 fǒu,  guàn
♦(Danh) Vò, chum (làm bằng đất nung, miệng nhỏ, bụng to, có nắp). ◇Liễu Tông Nguyên : Ngô tuân tuân nhi khởi, thị kì phữu, nhi ngô xà thượng tồn , , (Bộ xà giả thuyết ) Tôi dón dén đứng dậy, ngó vào cái vò, thì rắn của tôi vẫn còn.
♦(Danh) Bồn, chậu làm bằng đất nung.
♦(Danh) Đồ để múc hay đựng nước, làm bằng đất nung. ◇Vương Vũ Xưng : Ẩu trì cảnh phữu xu tỉnh (Đường hà điếm ẩu truyện ) Bà già cầm dây kéo gàu múc nước rảo bước lại giếng.
♦(Danh) Một nhạc khí thời xưa, làm bằng đất nung. ◎Như: kích phữu gõ phữu để làm nhịp hát.
♦(Danh) Đồ đong lường ngày xưa, một phữu bằng mười sáu đẩu .
♦(Danh) Đồ đong lường ngày xưa, một phữu bằng bốn hộc .
♦§ Còn đọc là phũ. Ta quen đọc là phẫu.