e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [10, 16] U+7E09
Show stroke order tấn
 jìn
♦(Danh) Lụa đào (màu đỏ). ◎Như: tấn thân người cầm hốt mà xỏa tay áo đỏ, chỉ quan viên, thân sĩ hoặc người thượng lưu (thời xưa). ◇Liêu trai chí dị : Quảng Đông hữu tấn thân Phó thị, niên lục thập dư , Ở Quảng Đông có Phó ông vốn dòng thế phiệt, tuổi ngoài sáu mươi. § Cũng viết là tấn thân .