e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [9, 15] U+7DDE
Show stroke order đoạn
 duàn
♦(Danh) Đoạn (dệt bằng tơ). Có thứ đoạn hoa, có thứ đoạn trơn. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngoại diện xuyên trứ thanh đoạn hôi thử quái 穿 (Đệ ngũ thập nhất hồi) Ngoài khoác áo da chuột đen trong lót đoạn xanh.


1. [錦緞] cẩm đoạn