e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [8, 14] U+7DB0
Show stroke order oản
 wǎn
♦(Động) Buộc. ◇Hán Thư : Giáng Hầu oản hoàng đế tỉ (Chu Bột truyện ) Giáng Hầu buộc ấn của hoàng đế.
♦(Động) Vấn, tết, xâu vào, cài. ◇Hồng lâu mộng : Đầu thượng đái trước kim ti bát bảo toản châu kế, oản trước Triêu Dương ngũ phượng quải châu thoa , (Đệ tam hồi) Trên đầu, búi tóc bằng kim tuyến bát bảo xâu hạt châu, cài trâm ngũ phượng Triêu Dương đính hạt châu.
♦(Động) Suốt, thông suốt. ◇Sử Kí : Bắc lân Ô Hoàn, Phù Dư, đông oản Uế Hạc, Triều Tiên, Chân Phiên chi lợi , , , , (Hóa thực liệt truyện ) Phía bắc giao tiếp với Ô Hoàn, Phù Dự, phía đông thu lợi suốt đến Uế Hạc, Triều Tiên, Chân Phiên.