e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 120 糸 mịch [6, 12] U+7D56
Show stroke order khoáng
 kuàng
♦(Danh) Sợi bông. § Cũng như khoáng . ◇Trang Tử : Tống nhân hữu thiện vi bất quân thủ chi dược giả, thế thế dĩ bình phích khoáng vi sự , (Tiêu dao du ) Người nước Tống có kẻ khéo làm thứ thuốc cho khỏi nứt nẻ tay, đời đời làm nghề đập giặt sợi bông.