e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 119 米 mễ [7, 13] U+7CAE
31918.gif
Show stroke order lương
 liáng
♦Tục dùng như chữ lương .
♦Giản thể của chữ .