e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 119 米 mễ [5, 11] U+7C95
Show stroke order phách
 pò
♦(Danh) § Xem tao phách .


1. [糟粕] tao phách