e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [11, 17] U+7C0F
Show stroke order lộc
 lù
♦(Danh) Hòm, rương, sọt (thường làm bằng tre). ◎Như: thư lộc hòm sách.