e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [9, 15] U+7BCC
Show stroke order hầu
 hóu
♦(Danh) § Xem không hầu .


1. [箜篌] không hầu