e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [8, 14] U+7B9C
Show stroke order không
 kōng
♦(Danh) § Xem không hầu .


1. [箜篌] không hầu