e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [7, 13] U+7B66
Show stroke order quản
 guǎn
♦Cũng như chữ quản .