e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [5, 11] U+7B1E
Show stroke order si
 chī
♦(Động) Đánh roi, đánh bằng bàn vả. ◇Liêu trai chí dị : Thăng đường, kiến Minh vương hữu nộ sắc, bất dong trí từ, mệnh si nhị thập , , , (Tịch Phương Bình ) Lên công đường, thấy Diêm vương có sắc giận, không cho biện bạch gì cả, truyền đánh hai mươi roi.
♦(Danh) Hình phạt đánh bằng roi hoặc bàn vả, là một thứ trong ngũ hình ngày xưa.