e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 118 竹 trúc [4, 10] U+7B08
Show stroke order cấp
 jí
♦(Danh) Hòm sách, tráp sách. ◇Liêu trai chí dị : Phụ cấp viễn du (Phượng Dương sĩ nhân ) Mang hòm sách đi chơi xa.