e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 117 立 lập [7, 12] U+7AE2
Show stroke order
 sì
♦(Động) Cũng như .