e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [8, 13] U+7A17
Show stroke order bại
 bài
♦(Danh) Một thứ cỏ hoang giống như lúa, hơi đắng, có thể nấu cháo ăn được.
♦(Hình) Nhỏ mọn, ti tiện. ◎Như: bại quan chức quan nhỏ.