e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 115 禾 hòa [5, 10] U+79EB
Show stroke order thuật
 shú,  shù
♦(Danh) Một thứ lúa nếp dùng để cất rượu (nếp rượu). ◇Nguyễn Trãi : Úng thuật lũ khuynh mưu phụ tửu (Thứ vận Hoàng môn thị lang ) Hũ rượu nếp dốc uống luôn, nhờ vợ mưu toan.