e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 112 石 thạch [12, 17] U+78F5
Show stroke order giản
 jiàn
♦§ Thông giản .