e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 109 目 mục [6, 11] U+773A
Show stroke order thiếu
 tiào
♦(Động) Nhìn ra xa. ◇Tô Mạn Thù : Xuất sơn môn thiếu vọng (Đoạn hồng linh nhạn kí ) Bước ra cổng chùa ngắm ra xa.
♦(Động) Liếc mắt.


1. [憑眺] bằng thiếu