e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 108 皿 mãnh [5, 10] U+76CC
Show stroke order oản
 wǎn
♦(Danh) Bát nhỏ. § Cũng viết là oản .