e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 107 皮 bì [9, 14] U+76B8
Show stroke order quân
 jūn
♦(Động) Da thịt bị nứt nẻ vì lạnh quá hay khô quá.