e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [17, 22] U+766E
30318.gif
Show stroke order ẩn
 yǐn
♦(Danh) Bệnh nghiện, chứng quen một thứ gì không bỏ được. ◎Như: yên ẩn nghiện thuốc lá, tửu ẩn nghiện rượu.