e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [17, 22] U+766D
Show stroke order anh
 yǐng
♦(Danh) Bướu ở cổ. ◇Lạc Dương già lam kí : Bất tri anh chi vi xú (Cảnh Ninh tự ) Không biết bướu ở cổ là xấu.
♦(Danh) Cục u trên cây. ◇Đỗ Phủ : Trường ca xao liễu anh (Tặng Vương nhị thập tứ ) Ca dài gõ vào cục u trên cây liễu.