e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [13, 18] U+7659
Show stroke order thử
 shǔ
♦(Danh) Bệnh do lo buồn mà phát ra, ưu bệnh. ◇Thi Kinh : Ai ngã tiểu tâm, Thử ưu dĩ dương , (Tiểu nhã , Chánh nguyệt ) Thương cho lòng cẩn thận của ta, Vì lo buồn mà sinh ra bệnh tật.