e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [9, 14] U+760B
30219.gif
Show stroke order phong
 fēng
♦(Hình) Điên, rồ, khùng. ◇Hồng Lâu Mộng : Na tăng tắc lại đầu tiển cước, na đạo tắc bả túc bồng đầu, phong phong điên điên, huy hoắc đàm tiếu nhi chí , , , (Đệ nhất hồi) Nhà sư đó thì đầu chốc, đi chân đất, vị đạo sĩ thì chân khập khiễng đầu bù, khùng khùng điên điên, vung vẩy cười cười nói nói mà đến.