e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 104 疒 nạch [3, 8] U+759D
Show stroke order sán
 shàn
♦(Danh) Phàm chỗ rỗng trong thân thể bị trở ngại, làm cho gân thịt co rút, rồi phát ra đau đớn đều gọi là sán .