e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 102 田 điền [6, 11] U+7566
Show stroke order huề
 qí,  xí
♦(Danh) Lượng từ. (1) Năm mươi mẫu gọi là một huề. ◇Nguyễn Du : Sổ huề canh đạo kê đồn ngoại (Nhiếp Khẩu đạo trung ) Vài thửa lúa tám còn thêm gà lợn.(2) Đơn vị khu đất, vườn tược trồng trọt. ◎Như: thiên huề khương cửu ngàn luống gừng hẹ.
♦(Danh) Khu đất vuông vức, có hàng lối ngay ngắn để trồng trọt. ◇Vương An Thạch : Hoa mộc thành huề thủ tự tài (Thư Hồ Âm tiên sanh ) Hoa cây thành khu vực tự tay trồng.
♦(Danh) Mượn chỉ chung vườn, ruộng. ◎Như: thái huề vườn rau, hoang huề ruộng hoang.
♦(Danh) Họ Huề.
♦(Động) Chia thành khu đất trồng trọt. ◇Đỗ Phủ : Đường hạ khả dĩ huề (Chủng oa cự ) Bên nhà có thể chia đất trồng trọt.


1. [町畦] đinh huề