e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [14, 18] U+74B5
Show stroke order
 yú
♦(Danh) Dư phan một thứ ngọc đẹp, ngọc quý.
♦(Danh) Tỉ dụ phẩm đức tốt hoặc người đức hạnh. ◇Đỗ Phủ : Ngô suy ngọa Giang Hán, Đãn quý thức dư phan , (Di hoa dương liễu thiếu phủ ) Ta sút kém nằm ở Giang Hán, Lấy làm hổ thẹn được biết có ngọc quý (bậc phẩm đức cao đẹp).