e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 96 玉 ngọc [13, 17] U+74AA
Show stroke order tảo
 zǎo
♦(Danh) Ngọc trang sức có vân đẹp như hình rong nước (thủy tảo ).
♦(Danh) Vật trang sức trên mũ ngày xưa, dùng chỉ ngũ sắc xâu chuỗi ngọc mà thành.